Få det bedre herfra og framover.

Hverdagen går ikke alltid på skinner. Vanskelige tanker har en tendens til å leve sitt eget liv, og noen erfaringer kan bli tunge å bære.

Mange som tar kontakt med LINK Trondheim, sier at de ønsker seg et sted der det kjennes trygt å dele tanker og følelser, for slik å komme videre.

Det er derfor vi finnes.

Vi tilbyr selvhjelpsgrupper for alle over 18 år, uavhengig av hvilke utfordringer man har. Velkommen til LINK Trondheim.

Nyhetsbrev

Hva er selvhjelp?

Alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk.

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Selvhjelpsgrupper

Uro, lav selvfølelse, sorg, angst, savn – eller noe helt annet. 

En selvhjelpsgruppe er et fellesskap som består av mennesker med ulike problemer. Fokus i selvhjelpsgruppene er positiv endring og styrket livskvalitet.

Kontakt

Epost: post@linktrondheim.no

Facebook: linktrondheim

Koordinator: Marie Borgen Hellerud