Selvhjelpsarbeid for den enkelte bidrar til gjenerobring av egenkraft og gjennom det, aktiv deltakelse i egen behandling og eget liv. Mange opplever deltagelse i selvhjelpsgrupper som nyttig.

 

Individuelle selvhjelpsprosesser bidrar til at:

  • den enkelte setter seg selv i stand til å benytte/nyttiggjøre seg egne krefter
  • man setter seg selv i stand til å be om og ta i mot hjelp
  • man setter seg selv i stand til å hjelpe
  • man setter seg selv i stand til å lytte og forstå seg selv slik at en kan ta i mot kontinuerlig tilbakemelding i samspill med andre

 

Verdien av selvhjelpsarbeid på systemnivå

Selvhjelpsarbeid på systemnivå vil bidra til å løfte fram brukerkunnskap og ta den i bruk i relasjonen mellom bruker og yrkeshjelper. Dette kan styrke yrkeshjelperen, både som menneske og profesjonsutøver.

Gevinst for individ og samfunn:

  • Iboende kunnskap og erfaringer tas i bruk.
  • Økt livsdeltakelse for den enkelte – fra passiv mottaker til aktiv deltaker.
  • Bedre utnyttelse av offentlige ressurser fordi den enkelte er en aktiv deltaker i egen hverdag og egen behandling.
  • Styrket samspill og økt kunnskapsplattform i forholdet mellom bruker og hjelper.