Helse, sunnhet og mestring – tre viktige stikkord i arbeidet med selvorganisert selvhjelp.

God helse er mer enn fravær av sykdom eller lidelse, det handler også om mestring og håndtering av utfordrende livssituasjoner.

Et menneske kan ha en sykdom/plage, men allikevel håndtere dette på en sunn måte. Det er dette selvhjelpsforståelse handler om, håndtering og mestring av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller andre livsproblemer; håndtering av livets normale svingninger.

Selvhjelpsforståelse tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Å eie et livsproblem, betyr å besitte erfaring og kunnskap som er mulig å ta tilbake og gjøre bruk av i egne endringsprosesser. Dette er like viktig både på individ og systemnivå, og bidrar til styrking av annet helsearbeid.