Uro, lav selvfølelse, sorg, angst, savn – eller noe helt annet. En selvhjelpsgruppe er et fellesskap som består av mennesker med ulike problemer. Fokus i selvhjelpsgruppene er positiv endring og styrket livskvalitet.

Gruppene møtes som oftest én gang i uka for å dele og bearbeide opplevelser, erfaringer, tanker og følelser – for å komme videre i livet. En selvhjelpsgruppe består vanligvis av 5-8 kvinner og menn i et gjensidig fellesskap, basert på tillit, respekt og taushetsplikt.

Selvorganisert selvhjelp kan styrke muligheten for at den enkelte klarer å skape og vedlikeholde nødvendig endring. En selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være et sted å jobbe med de følelsene og tankene som oppstår når livsstilsendring skal gjøres. Et sted å finne krefter og mot til å gå videre.

Hvem kan gå i en selvhjelpsgruppe?

Alle som føler et behov for og et ønske om å gjøre noe med en vanskelig hverdag eller som opplever behov for å endre et levemønster, kan delta i en selvhjelpsgruppe. Målet er å oppleve bedre mestring av den hverdagen du har, og gjennom dette: økt livskvalitet. Gruppedeltakerne må ha fylt 18 år.