Alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk.

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Selvhjelpsprosessene gir den enkelte mulighet til å sette seg i stand til å være aktiv i egne endringsprosesser. Selvhjelp kan på denne måten være en ressurs for oss alle. En ressurs som bygger på den kunnskap vi allerede har og som vi lett ser vekk fra. Du kjenner problemet. Bruk det til å komme deg videre.

Begrepet selvorganisert selvhjelp brukes for å beskrive den typen selvhjelpsarbeid som foregår i lederløse selvhjelpsgrupper, uten fagfolk som styrer eller leder. Alle deltakerne har ansvar for at gruppa jobber sammen på en positiv måte, og at deltakerne øver seg på å se mer fremover enn bakover. Det er ofte lettere å dvele ved det som har vært, enn å stake ut ny kurs og gjøre endringer for seg selv.

Å få støtte fra likeverdige deltakere som selv synes hverdagen er vanskelig, kan gi ekstra sterk opplevelse av mobilisering og mestring. Gjennom å lytte og lære av hverandre åpner det seg nye perspektiv å ta med seg i egen problemløsning. Selvhjelp handler om å være ærlig med seg selv, lytte til det du selv forteller, lytte til det de andre forteller, og reflektere høyt omkring dette i fellesskap.

Gruppa gis oppstarthjelp av en igangsetter, som blant annet deler erfaringer fra tidligere grupper og forslag til utgangspunkt for hvordan gripe an jobbingen.