Prinsipper for samtalen

 

  • Fokus på å være tilstede «her og nå».
  • Fokus på «herfra og framover».
  • Å våge å ikke gi råd.
  • Dele smerte – ikke frata.
  • Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse. Si JEG – ikke man, en og du.
  • Ikke bare historiefortelling og «koseklubb».
  • Lytt til deg selv og hverandre.
  • Våge å være synlig – vise frem egne opplevelser.
  • Ikke si mer enn du selv er klar for og i ditt eget tempo.
  • Gruppa har ingen leder- alle må ta ansvar.

Se Selvhjelp – en innføring for mer  utfyllende kunnskap på disse punktene.