Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe?

Ta kontakt ved å ringe oss på telefonnummer 976 25 630, eller ved å sende mail til post@linktrondheim.no Koordinator sender deg da informasjon på mail eller vanlig post.  Når du har lest informasjonen og tenker at dette er noe for deg, gir du oss beskjed om at du ønsker å bli med i ei gruppe.

I forkant av gruppestart tar koordinator kontakt med deg for en kort prat. I denne samtalen forteller vi litt mer om hva du kan forvente i forhold til oppstart, og du forteller hva din motivasjon for å delta i ei gruppe er. LINK Trondheim har taushetsplikt, og du vil få opplyst hvilken informasjon som noteres ned av oss. Opplysningene oppbevares utelukkende i låst arkiv, Du kan når som helst gi beskjed om at informasjonen vi har om deg skal makuleres.

Når 8 deltakere har meldt seg får alle invitasjon til oppstartsmøte sammen med en igangsetter. Møtet varer i ca 2 timer. LINK Trondheim starter selvhjelpsgrupper fortløpende etterhvert som 8 deltakere er klare til oppstart. Det betyr at det er vanskelig å si noe konkret om når selvhjelpsgruppene starter.

Å delta i en selvhjelpsgruppe i LINK Trondheim handler om å håndtere deg selv og de problemene du står i, gjennom å bli mer oppmerksom på hva du føler og opplever her og nå. Det handler om å kjenne etter hva du føler og la det få konsekvenser for hva du gjør og sier. For å få utbytte av å delta i en selvhjelpsgruppe er tydelige rammer  nødvendig. Les mer om praktiske rammer og prinsipper for samtalen, se i menyen under punktene “praktiske rammer” og “prinsipper for samtalen”.

Du kan også lese mer i Selvhjelp – en innføring. Dette heftet gjennomgås i sin helhet ved første møte i nye grupper, og er med på å sikre felles forståelse for hvordan det er lurt å ta fatt på jobbinga.