Materiell du kan bestille gratis fra Selvhjelp Norges nettsider , laste ned som PDF eller kontakte LINK Trondheim for å få sendt hjem til deg.