You are currently viewing Webinar: “Følg opp – relasjoner og fellesskap i krevende tider”

Webinar: “Følg opp – relasjoner og fellesskap i krevende tider”

Selvhjelp Norge og med LINK Trondheim som en av gjestene avholdt i forbindelse med Verdensdagen for psykiske helse 10. oktober webinaret “Følg opp – relasjoner og fellesskap i krevende tider”. Her hører du en engasjerende og motiverende prat om verdien av å dele egne vanskeligheter og hvordan det kan bidra til mestring av egne problemer. I webinaret får du viyte mer om selvhjelp og selvhjelpsgrupper. I tillegg vil Jeanette fra en av LINK Bergens selvhjelpsgrupper dele sine viktige erfaringer om det å delta i ei selvhjelpsgruppe og hvorfor det har vært viktig for henne. Link til webinaret: https://www.youtube.com/watch?v=GlafLv_0Jzk