Vær raus med deg selv!

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Overordnet tema for årets markering er “vær raus”. Adjektivet raus stammer fra norrønt, hvor betydningen beskrives som dyktig og modig. Raus knyttes til synonymer som gavmild, rundhåndet, sjenerøs, storsinnet og romslig. Milde og positivt ladede ord, som skaper en øyeblikkelig godfølelse i oss. Det er ingen tvil om at raushet oppleves som noe bra, og noe som settes pris på. Mange av oss tenker raskt på raushet som en egenskap vi tillegger andre. For få dager siden ble Nobels fredspris delt ut, og det er vel liten tvil om at årets mottakere har utvist stor raushet i sin innsats for andre. Vi skryter gjerne høylytt når noen rundt oss er rause, og det er en hedersbevisning som føles godt og styrkende å bli tillagt. Men er du raus nok med deg selv?

Hvorfor er det ofte vanskelig å være gavmild, dyktig og modig overfor seg selv? Hvorfor sitter det for mange av oss langt inne å gi seg selv en klapp på skuldra, eller gjøre noe som du innerst inne vet vil gjøre deg godt? Selvfølgelig er det lett å si “vet du, jeg var så raus med meg selv at jeg like godt spanderte på meg både ny vinterjakke og nye vintersko i går”. Nytt tøy kan jo være både hyggelig og nødvendig, men er det den typen raushet det er viktigst å gi seg selv? Hva med å være så modig at du tørr å se etter noen nye perspektiv og innfallsvinkler til livet og hverdagen din?

Når jeg blir kontaktet av personer som ønsker å bli med i en av selvhjelpsgruppene våre, opplever jeg at hver enkelt har klart å vise raushet for seg selv. Det er mange årsaker til at de tar kontakt, men fellesnevneren er alltid: jeg ønsker å få det litt bedre med meg selv. Er ikke det storsinnet av dem? Tenk, å ta seg selv så på alvor og tørre å ta tak i noe de plages med! Mitt ønske i forbindelse med årets markering av verdensdagen for psykisk helse, er at du setter av litt tid til å virkelig kjenne etter om hvordan du har det. Hva er det i din hverdag som får deg til å senke skuldrene? Hvilke tanker romsterer ofte hos deg, som du egentlig har lyst til å bli ferdig med? Hvem pleier å gi deg nytt perspektiv, eller hvor liker du å dra for å få klarnet tankene? Er det kanskje tid for et øyeblikks raushet for din egen del?

Med ønske om gode oktoberdager til dere alle,

Kjersti, koordinator