Her og nå. Herfra og fremover.

For veldig mange er sommeren og ferietid noe å vente lengselsfullt mot i en hektisk hverdag. Late dager sammen med familie og venner, tid for å snekre på hytta, dra på tur med campingvogna eller ta imot feriegjester hjemme. For andre er det de rolige sommerdagene en gruer seg til. Da blir det så stille og all normal aktivitet du deltar i tar pause. Det blir ekstra god tid til å kjenne på ensomhet, savn, sorg, utenforskap eller uro for fremtiden. Det er nemlig ikke slik at sommer er ensbetydende med lykkefølelse og velfortjent fri…

Gjennom livet møter vi alle på hindringer i hverdagen, hendelser som gjør oss sårbare og gir en ubehagelig opplevelse av motgang og smerte. Ofte er det i ferietider at vi tar oss tid til å kjenne på dette sårbare. Kanskje har vi skjøvet det foran oss for å slippe å ta tak i det som er vanskelig? Hva om akkurat denne sommeren er tidspunktet du får lyst til å jobbe med det du kjenner gjør hverdagen tøffere enn du egentlig ønsker? Hvordan kan denne rolige tiden være akkurat det du trenger for å starte en endringsprosess?

LINK Trondheim tilbyr informasjon om, og muligheten til oppstart av, selvorganiserte selvhjelpsgrupper. LINK står for læring, informasjon, nettverk og kunnskap. Vårt arbeid baseres på forståelsen av at hverdagsendring skapes først og fremst når hver enkelt av oss virkelig ønsker det, og er klare for å ta ansvar for eget liv. I LINK-gruppene er det deltakere med ulike utfordringer, hvor fellesnevneren er et behov for endring i livet.   Det hjelper ikke at alle rundt deg kanskje ser at ikke alt er like lett bestandig, og at de gjør sitt beste for å prøve å hjelpe deg videre. Dersom du sitter med en følelse av at de tips og råd du mottar, ikke passer for deg – da hjelper det lite at rådene har vært til hjelp for andre. Du må ønske endringen selv, og det er du som må ta ansvar for å begynne å ta tak i det vanskelige. Så, hvordan kan du gripe det an?

Hva med å starte med å si til seg selv: «Her og nå føler jeg meg ensom». «Her og nå kjenner jeg meg redd for hva høsten bringer». «Her og nå kjenner jeg på tapet av tid med barna på grunn av skilsmisse». Uansett hva du synes er vanskelig, så er du allerede her et steg videre i problemløsningen: du erkjenner for deg selv hva du går og kjenner på. Det er kjempebra! Kanskje neste steg på veien er å prøve å dele opp problemet:

Hva må til akkurat nå for at dagen skal være litt bedre og at tankene kan få en liten pause?

Hva er det du kjenner at du trenger hjelp til å sortere eller ta tak i?

Hva må du jobbe videre med for å løse?

Hva er det du må akseptere at du kanskje må leve med?

Disse fire spørsmålene kan for mange av oss være til god hjelp for å komme i gang med problemløsning.

Det er en tøff øvelse å lære seg å sette ord på egne tanker og følelser og å ta tak i det som er vanskelig. Det tar tid og det krever dedikert egeninnsats. Dersom det kjennes umulig å sette ord på det vanskelige: kanskje du kan begynne med å fundere på hvorfor det kjennes umulig? Hva er det som stopper deg? Hva frykter du skjer dersom du starter å ta tak i det vanskelige? Hva er det som gjør at du ikke snakker med andre om det som er vanskelig?

Gjennom mitt arbeid som koordinator for LINK ser jeg jevnlig bevis på verdien i, og styrken av, å sette ord på trøblete hverdagstanker. Det skjer noe når du sier høyt for deg selv akkurat hva du tenker på. Du trenger ikke si det til noen andre, men du må lytte til hva du akkurat har sagt. Hvordan kjennes det å erkjenne for deg selv at noe er vanskelig?

Problemer blir ikke løst kun av å prate om dem. Problemer krever handling. Du må selv gå aktivt inn for å gjøre en endring, og det er du som må sitte i førersetet under arbeidet med endringen. Du må akseptere at endring oftest kan gjøre vondt. De fleste av oss har tross alt lett for å bli vanedyr og liker ikke så godt å røske opp i handlingsmønster vårt.

Kan det likevel være at det er akkurat denne sommeren du får lyst til å gjøre endringer for deg selv? Jeg håper du benytter sommeren til å ta deg selv på alvor. Vær ærlig på hva det er som ofte hoper seg opp i tankene dine i hverdagen. Kjenn etter om du ønsker å fortsette å ha det sånn, eller om du er klar for å gjøre noe med det. Ta en dag av gangen, og prøv og tenk: «Her og nå. Herfra og fremover».

Kjersti Huseby, koordinator LINK Trondheim