Høy aktivitet!

Tiden flyr når man har det gøy – og det skal være sikkert og visst at det siste halvåret har vært gøy for LINK Trondheim! De siste månedene har blant annet inneholdt:

  • Koordinering av 19 organisasjoner i Trondheim sin store markering av verdensdagen for psykisk helse i oktober
  • igangsetting av nye selvhjelpsgrupper både før og etter jul
  • mange samtaler med enkeltpersoner som er interessert i kunnskap om selvhjelp som metode
  • spennende møter med organisasjoner i LINK sitt nettverk
  • foredrag på ulike arenaer i byen, for blant annet hjelpeapparat, studenter, lag- og foreninger
  • deltakelse på seminarer og dialogmøter

Så da står vi plutselig midt i april og tenker at enda et nytt år har kommet godt i gang. Vi tror 2018 er et meget godt år for å jobbe videre med å bryte ned tabuer omkring psykisk helse!

Ønsker du å vite hva selvhjelpsgruppe er? Er du engasjert i en forening som jobber for hverdagsmestring, og ønsker at vi deler deres informasjon? Ønsker du å bestille et foredrag om hvordan selvhjelpsforståelse kan bidra til å løse hverdagsproblemer? Tenker du at din arbeidsplass bør vite om vårt tilbud?

Ta kontakt for en prat om det du er opptatt av. Vi gleder oss til å høre fra deg!