Tredje gruppe er i gang

I januar har LINK Trondheim tilrettelagt for oppstart av ei ny selvorganisert selvhjelpsgruppe. De skal samles en gang i uken på Røde Kors-huset i Trondheim, og har nå hatt to møter for å bli litt bedre kjent.

Det er både spennende og skummelt å bestemme seg for å delta i ei selvhjelpsgruppe. Arbeidet i gruppa krever at deltakerne har tatt et aktivt valg om å skape forandring i eget liv.  Gjennom å lytte til andres opplevelser skapes rom for refleksjon rundt egen situasjon, hvor nettopp det å våge å slippe andre inn hos deg, åpner for nye tanker og handlinger i hverdagen. I samarbeid med gruppa bearbeides gamle tanker og handlingsmønstre, og du blir bevisst dine ressurser og muligheten for å gjøre en endring.

Ønsker du å starte i vår neste gruppe? Ta kontakt for mer informasjon på telefonnummer 976 25 630, eller på mail til post@linktrondheim.no