Kategorier
Ukategorisert

Ta i bruk pauseknappen!

Desember føles for mange som en innspurtsmåned. Vi runder jo snart av et helt år. Oppsummeringer og avslutninger står for døren og mange haster av gårde i høyt tempo. Skylapper sniker seg frem nedenfor luekanten, nakken krummes litt ekstra og blikket er rettet mot neste oppgave på ei liste. Ute er det mørkt, dagene kjennes korte og følelsen av å lengte mot nye muligheter, mer dagslys og et etterlengtet energihopp sniker seg inn i kroppen.

Så kommer de rolige dagene. Plutselig er det juleaftens morgen og det kjennes ut som om verden stopper litt opp. Jo nærmere middagstid vi kommer, jo stillere blir det i gatene. Det kan føles som om det trykkes på en felles pauseknapp i hele samfunnet. Denne knappen utløser for svært mange et mangfold av forsterkede følelser, på godt og vondt. Det blir tid til å kjenne etter og fundere litt over hvordan hverdagene har vært den siste tiden. En slik pauseknapp er bra! Vi trenger å stoppe opp for å tenke oss litt om innimellom. Forskjellen fra ellers i året er kanskje at pausen virker påtvunget? Som om du ikke selv har bestemt at tiden skal stoppe akkurat nå? Kanskje kjenner du på en motstand når det ikke er selvvalgt å få tid til refleksjon, men kan jeg utfordre deg til å ta sjansen likevel?

Hvis følelsene som kommer opp i deg ikke er gode, men heller fylt av tristhet, sorg, ensomhet eller uro: klarer du å sette ord på hvorfor det oppleves sånn akkurat nå? Å sette ord på det skaper bevegelse både i tanker, følelser og handlinger. Hvis du vet hvorfor følelsene oppstår, da har du kommet godt i gang! Da har du erkjent at noe kjennes vanskelig, at du vet noe om hva det er og hvorfor det er sånn. Du kjenner jo problemet godt. Der ligger det masse kunnskap som du kan bruke for å komme deg videre. Ta følelsene på alvor og utfordre deg selv på å se nærmere på hvilke løsninger du tror kunne gjort hverdagen lettere for deg. Livet går i bølgedaler, også i desember og julehøytiden. Erkjenn det når ikke alt kjennes like bra og sett deg et mål om å få det litt bedre.

I LINK starter vi nye egenstyrte selvhjelpsgrupper gjennom hele året. Hvis du nå har trykket på pauseknappen, tatt en runde i tenkeboksen og vet at du ønsker å jobbe deg gjennom det som er vanskelig: ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Kan hende er selvhjelpsgruppe et verktøy som vil gi deg den endringen du kjenner at du trenger.

Med ønske om jule- og nyttårsdager fylt av tid, refleksjon og stadig større doser dagslys.

Kjersti, koordinator

Kategorier
Ukategorisert

Vær raus med deg selv!

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Overordnet tema for årets markering er «vær raus». Adjektivet raus stammer fra norrønt, hvor betydningen beskrives som dyktig og modig. Raus knyttes til synonymer som gavmild, rundhåndet, sjenerøs, storsinnet og romslig. Milde og positivt ladede ord, som skaper en øyeblikkelig godfølelse i oss. Det er ingen tvil om at raushet oppleves som noe bra, og noe som settes pris på. Mange av oss tenker raskt på raushet som en egenskap vi tillegger andre. For få dager siden ble Nobels fredspris delt ut, og det er vel liten tvil om at årets mottakere har utvist stor raushet i sin innsats for andre. Vi skryter gjerne høylytt når noen rundt oss er rause, og det er en hedersbevisning som føles godt og styrkende å bli tillagt. Men er du raus nok med deg selv?

Hvorfor er det ofte vanskelig å være gavmild, dyktig og modig overfor seg selv? Hvorfor sitter det for mange av oss langt inne å gi seg selv en klapp på skuldra, eller gjøre noe som du innerst inne vet vil gjøre deg godt? Selvfølgelig er det lett å si «vet du, jeg var så raus med meg selv at jeg like godt spanderte på meg både ny vinterjakke og nye vintersko i går». Nytt tøy kan jo være både hyggelig og nødvendig, men er det den typen raushet det er viktigst å gi seg selv? Hva med å være så modig at du tørr å se etter noen nye perspektiv og innfallsvinkler til livet og hverdagen din?

Når jeg blir kontaktet av personer som ønsker å bli med i en av selvhjelpsgruppene våre, opplever jeg at hver enkelt har klart å vise raushet for seg selv. Det er mange årsaker til at de tar kontakt, men fellesnevneren er alltid: jeg ønsker å få det litt bedre med meg selv. Er ikke det storsinnet av dem? Tenk, å ta seg selv så på alvor og tørre å ta tak i noe de plages med! Mitt ønske i forbindelse med årets markering av verdensdagen for psykisk helse, er at du setter av litt tid til å virkelig kjenne etter om hvordan du har det. Hva er det i din hverdag som får deg til å senke skuldrene? Hvilke tanker romsterer ofte hos deg, som du egentlig har lyst til å bli ferdig med? Hvem pleier å gi deg nytt perspektiv, eller hvor liker du å dra for å få klarnet tankene? Er det kanskje tid for et øyeblikks raushet for din egen del?

Med ønske om gode oktoberdager til dere alle,

Kjersti, koordinator

 

Kategorier
Ukategorisert

Her og nå. Herfra og fremover.

For veldig mange er sommeren og ferietid noe å vente lengselsfullt mot i en hektisk hverdag. Late dager sammen med familie og venner, tid for å snekre på hytta, dra på tur med campingvogna eller ta imot feriegjester hjemme. For andre er det de rolige sommerdagene en gruer seg til. Da blir det så stille og all normal aktivitet du deltar i tar pause. Det blir ekstra god tid til å kjenne på ensomhet, savn, sorg, utenforskap eller uro for fremtiden. Det er nemlig ikke slik at sommer er ensbetydende med lykkefølelse og velfortjent fri…

Gjennom livet møter vi alle på hindringer i hverdagen, hendelser som gjør oss sårbare og gir en ubehagelig opplevelse av motgang og smerte. Ofte er det i ferietider at vi tar oss tid til å kjenne på dette sårbare. Kanskje har vi skjøvet det foran oss for å slippe å ta tak i det som er vanskelig? Hva om akkurat denne sommeren er tidspunktet du får lyst til å jobbe med det du kjenner gjør hverdagen tøffere enn du egentlig ønsker? Hvordan kan denne rolige tiden være akkurat det du trenger for å starte en endringsprosess?

LINK Trondheim tilbyr informasjon om, og muligheten til oppstart av, selvorganiserte selvhjelpsgrupper. LINK står for læring, informasjon, nettverk og kunnskap. Vårt arbeid baseres på forståelsen av at hverdagsendring skapes først og fremst når hver enkelt av oss virkelig ønsker det, og er klare for å ta ansvar for eget liv. I LINK-gruppene er det deltakere med ulike utfordringer, hvor fellesnevneren er et behov for endring i livet.   Det hjelper ikke at alle rundt deg kanskje ser at ikke alt er like lett bestandig, og at de gjør sitt beste for å prøve å hjelpe deg videre. Dersom du sitter med en følelse av at de tips og råd du mottar, ikke passer for deg – da hjelper det lite at rådene har vært til hjelp for andre. Du må ønske endringen selv, og det er du som må ta ansvar for å begynne å ta tak i det vanskelige. Så, hvordan kan du gripe det an?

Hva med å starte med å si til seg selv: «Her og nå føler jeg meg ensom». «Her og nå kjenner jeg meg redd for hva høsten bringer». «Her og nå kjenner jeg på tapet av tid med barna på grunn av skilsmisse». Uansett hva du synes er vanskelig, så er du allerede her et steg videre i problemløsningen: du erkjenner for deg selv hva du går og kjenner på. Det er kjempebra! Kanskje neste steg på veien er å prøve å dele opp problemet:

Hva må til akkurat nå for at dagen skal være litt bedre og at tankene kan få en liten pause?

Hva er det du kjenner at du trenger hjelp til å sortere eller ta tak i?

Hva må du jobbe videre med for å løse?

Hva er det du må akseptere at du kanskje må leve med?

Disse fire spørsmålene kan for mange av oss være til god hjelp for å komme i gang med problemløsning.

Det er en tøff øvelse å lære seg å sette ord på egne tanker og følelser og å ta tak i det som er vanskelig. Det tar tid og det krever dedikert egeninnsats. Dersom det kjennes umulig å sette ord på det vanskelige: kanskje du kan begynne med å fundere på hvorfor det kjennes umulig? Hva er det som stopper deg? Hva frykter du skjer dersom du starter å ta tak i det vanskelige? Hva er det som gjør at du ikke snakker med andre om det som er vanskelig?

Gjennom mitt arbeid som koordinator for LINK ser jeg jevnlig bevis på verdien i, og styrken av, å sette ord på trøblete hverdagstanker. Det skjer noe når du sier høyt for deg selv akkurat hva du tenker på. Du trenger ikke si det til noen andre, men du må lytte til hva du akkurat har sagt. Hvordan kjennes det å erkjenne for deg selv at noe er vanskelig?

Problemer blir ikke løst kun av å prate om dem. Problemer krever handling. Du må selv gå aktivt inn for å gjøre en endring, og det er du som må sitte i førersetet under arbeidet med endringen. Du må akseptere at endring oftest kan gjøre vondt. De fleste av oss har tross alt lett for å bli vanedyr og liker ikke så godt å røske opp i handlingsmønster vårt.

Kan det likevel være at det er akkurat denne sommeren du får lyst til å gjøre endringer for deg selv? Jeg håper du benytter sommeren til å ta deg selv på alvor. Vær ærlig på hva det er som ofte hoper seg opp i tankene dine i hverdagen. Kjenn etter om du ønsker å fortsette å ha det sånn, eller om du er klar for å gjøre noe med det. Ta en dag av gangen, og prøv og tenk: «Her og nå. Herfra og fremover».

Kjersti Huseby, koordinator LINK Trondheim

Kategorier
Ukategorisert

Høy aktivitet!

Tiden flyr når man har det gøy – og det skal være sikkert og visst at det siste halvåret har vært gøy for LINK Trondheim! De siste månedene har blant annet inneholdt:

  • Koordinering av 19 organisasjoner i Trondheim sin store markering av verdensdagen for psykisk helse i oktober
  • igangsetting av nye selvhjelpsgrupper både før og etter jul
  • mange samtaler med enkeltpersoner som er interessert i kunnskap om selvhjelp som metode
  • spennende møter med organisasjoner i LINK sitt nettverk
  • foredrag på ulike arenaer i byen, for blant annet hjelpeapparat, studenter, lag- og foreninger
  • deltakelse på seminarer og dialogmøter

Så da står vi plutselig midt i april og tenker at enda et nytt år har kommet godt i gang. Vi tror 2018 er et meget godt år for å jobbe videre med å bryte ned tabuer omkring psykisk helse!

Ønsker du å vite hva selvhjelpsgruppe er? Er du engasjert i en forening som jobber for hverdagsmestring, og ønsker at vi deler deres informasjon? Ønsker du å bestille et foredrag om hvordan selvhjelpsforståelse kan bidra til å løse hverdagsproblemer? Tenker du at din arbeidsplass bør vite om vårt tilbud?

Ta kontakt for en prat om det du er opptatt av. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kategorier
Ukategorisert

Hvordan er det egentlig å starte i gruppe?

«Men, hvordan foregår det egentlig i gruppa?», «hvordan kan jeg vite at dette vil være bra for meg?», «hvem andre har meldt seg på?», «hvordan kan vi få til å jobbe med noe, når det ikke skal være en leder?»

Dette er noen av de vanligste spørsmålene vi får av nye interesserte. Det er ikke så lett å forklare hva ei selvorganisert selvhjelpsgruppe er, men én ting er sikkert: hver gruppe vil ha ulik måte å jobbe på og hver deltaker vil sitte igjen med ulikt inntrykk av hvor stor effekt deltakelsen har. Å møte helt fremmede mennesker og snakke om personlige opplevelser, følelser og tanker omkring hverdagen sin vil være krevende. Det vil til tider oppleves uhåndterlig, merkelig, kaotisk og irriterende. Samtidig vil det oppleves energigivende, positivt, lærerikt og befriende. 

Utgangspunktet for å delta i ei LINK-gruppe er at noe «skurrer», og at er det på tide å ta tak i det. Motivasjon og et sterkt ønske om å skape endring for seg selv, er en viktig fellesnevner for de som får plass i ei gruppe hos oss.  Deltakerne er likeverdige, har samme ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og å både gi plass til de andre samtidig som en tar plass selv. Dette er noe som tar tid å få til, og det krever at deltakerne bestemmer seg for å delta jevnlig på møter.

Til tross for tøffe startvilkår ser vi at gruppene setter i gang med å bli kjent, de kommer over den første kneika med usikkerhet og utrygghet, og lander etterhvert et sted hvor det er trygt å dele sin historie med andre. De ulike utfordringene får plutselig likhetstrekk, eller er med på å skape helt nytt syn på egen hverdag. Noen ganger stopper prosessen opp, og gruppa må ta en prat om hvordan veien går videre.

Som i fjellvettreglene: i LINK er det ingen skam å snu. Om en deltaker kjenner at dette ikke er noe å fortsette med, ja da er det helt i orden å slutte. Den største forskjellen på å gi det en sjanse og å ikke gjøre det, er at om du tar sjansen har du i hvertfall tatt ett steg videre. Du turde gjøre et forsøk, og du har gjort en liten endring for deg selv. Klapp deg selv på skuldra, og legg denne erfaringen inn i ryggsekken.

Har du lyst til å se om selvhjelpsgruppe kan være noe for deg? Ta kontakt på telefonnummer 97 62 56 30 eller send mail til post@linktrondheim.no for å bli kontaktet av koordinator Kjersti Huseby.

 

Kategorier
Ukategorisert

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse!

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2016
Lørdag 8.oktober kl. 10-15
Kom til Torvet i Trondheim og møt organisasjoner som jobber for åpenhet omkring psykisk helse! I tillegg til arrangementet på Torvet byr vi på flere spennende møter i oktober:

Mandag 10.oktober
«Livet i endring, hva lar jeg det gjøre med meg?» Åpent møte om selvorganisert selvhjelp. Klokkeslett: 18-20. Sted: Magistratsalen Biblioteket. Arrangør: Selvhjelp Norge.

«ON/OFF», konsert i Frimurerlogen. Kl. 19-22. Inngang kr. 155,- Artister: Børge Pedersen, Skjalg Raaen, Bjørn Røstad, Bipolar Superstar, Betty Stjernen, Berit Hassel, Zevin DeCrosten, Erik Arnøy, Miriam LaBreche. Arrangør: Bipolarforeningen Trøndelag.

«Fremtidens psykiatri». Foredrag og brukererfaringer. Innlegg ved Liv Sjøvoll, divisjonssjef for psykisk helsevern, samt historier fra brukere av psykisk helsehjelp. Arrangør: Vårres Brukerstyrt senter og ADHD Norge Sør Trøndelag. Peisestua på Østmarka Kl. 18.00 – 20.00

Onsdag 12.oktober
«Historien om da livet forandret seg». Folkemøte i Storsalen på rådhuset. Klokkeslett: 18.30-20.30. Spennende innlegg fra fire organisasjoner: «Min angstkarriere», «Håpløst håp», «Vilde» og «Gruppearbeid». Arrangør: Angstringen Trondheim, Mental Helse (Ungdom), Bipolarforeninga og LINK Trondheim.
Torsdag 27.oktober
Angstringens 30-årsjubileum! Vi deler våre historier og byr på underholdning. Kl. 18.30-20.30. Sted: Storsalen på rådhuset. Gratis inngang.

Kategorier
Ukategorisert

Samarbeid på verdensdagen for psykisk helse

Hva gjør livets forandringer med meg? Hvordan forholder jeg meg til dem? Hva kan jeg gjøre for å møte forandringer på best mulig måte?

«Fordi livet forandrer seg» er overskriften for årets nasjonale markering av verdensdagen for psykisk helse, den 10.oktober. LINK Trondheim skal samarbeide med mange av byens organisasjoner om å lage et arrangement, og vi ser frem til å starte planleggingen.

Har du ideer til hvordan vi kan  løfte fokuset på psykiske helse i hverdagen vår? Har du lyst til å være med på markeringen? Ta kontakt for å høre mer – vi ønsker alle innspill og kreative forslag hjertelig velkommen!

 

 

 

Kategorier
Ukategorisert

Tredje gruppe er i gang

I januar har LINK Trondheim tilrettelagt for oppstart av ei ny selvorganisert selvhjelpsgruppe. De skal samles en gang i uken på Røde Kors-huset i Trondheim, og har nå hatt to møter for å bli litt bedre kjent.

Det er både spennende og skummelt å bestemme seg for å delta i ei selvhjelpsgruppe. Arbeidet i gruppa krever at deltakerne har tatt et aktivt valg om å skape forandring i eget liv.  Gjennom å lytte til andres opplevelser skapes rom for refleksjon rundt egen situasjon, hvor nettopp det å våge å slippe andre inn hos deg, åpner for nye tanker og handlinger i hverdagen. I samarbeid med gruppa bearbeides gamle tanker og handlingsmønstre, og du blir bevisst dine ressurser og muligheten for å gjøre en endring.

Ønsker du å starte i vår neste gruppe? Ta kontakt for mer informasjon på telefonnummer 976 25 630, eller på mail til post@linktrondheim.no

 

 

Kategorier
Ukategorisert

14. oktober- Regional konferanse og seminar om selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norge, LINK Trondheim og Trondheim kommune ønsker velkommen til regional konferanse og seminar om selvorganisert selvhjelp.

Dato: Onsdag 14. oktober 2015 kl 9.00-15.30

Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Program

  • Lokalt selvhjelpsarbeid
  • Erfaringer fra ei selvhjelpsgruppe
  • Selvhjelpsprinsippene som verktøy i hverdagen
  • Selvhjelp i et samfunnsperspektiv

Gratis deltakelse, inkludert lunsj.

Påmelding

Ved spørsmål ta kontakt med Jan H. Midjo Øvrehus/977 88 607

Last opp invitasjon og program her.

 

 

 

Kategorier
Ukategorisert

12. oktober- Åpent møte om selvorganisert selvhjelp

Trist, utafor, ensom, sorgfull, redd, utrygg?

God helse og godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om opplevelse av mestring og muligheter i alle livets faser – også når sykdom og livsproblemer rammer.

 

Velkommen til åpent møte om

Selvorganisert selvhjelp

Mandag 12. oktober

Kl 18-20

Sted: Røde Kors huset i Nardoveien 4B, Trondheim

Gratis deltakelse

Kaffe blir servert

 

Møtet vil gi innblikk i hvordan selvhjelpsverktøy kan brukes i din hverdag, samt informasjon om hvordan du kan gå frem hvis du ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe. Deltagelse i en selvhjelpsgruppe er gratis.