Helse, sunnhet og mestring

trekløverHelse, sunnhet og mestring er tre viktige stikkord i arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Selvorganisert selvhjelp kan ikke forstås uten sammenheng med forståelsen av helsebegrepet.

Selvhjelpsforståelse tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Å eie et livsproblem, betyr å besitte erfaring og kunnskap som er mulig å ta tilbake og gjøre bruk av i egne endringsprosesser. Dette er like viktig både på individ og systemnivå, og bidrar til styrking av annet helsearbeid.

God helse er mer enn fravær av sykdom eller lidelse, det handler også om mestring og håndtering av utfordrende livssituasjoner. Et menneske kan ha en sykdom/plage, men allikevel håndtere dette på en sunn måte. Det er dette selvhjelpsforståelse handler om, håndtering og mestring av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller andre livsproblemer; håndtering av livets normale svingninger.

En annen vesentlig del av selvorganisert selvhjelp som helseforståelse er; problemet, smerten, som ressurs. Å ta på alvor at et problem representerer erfaring og kunnskap, smertefullt høstet, er å gi helseverdi til noe vi oftest skyver unna. I dette ligger den største ressursen i selvorganisert selvhjelp; problemet som kunnskapskilde og iboende krefter som helseressurs.