Hva er selvhjelp?

4.1.1«Alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk».

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Selvhjelpsprosessene gir den enkelte mulighet til å sette seg i stand til å være aktiv i egne endringsprosesser. Selvhjelp kan på denne måten være en ressurs for oss alle. En ressurs som bygger på den kunnskap vi allerede har og som vi lett ser vekk fra.

Begrepet selvorganisert selvhjelp brukes for å beskrive den typen selvhjelpsarbeid som foregår i uledede selvhjelpsgrupper, uten fagfolk som styrer eller leder.