Praktiske rammer

Det å delta i en selvhjelpsgruppe i LINK Trondheim handler om å håndtere deg selv og de problemene du står i, gjennom å bli mer oppmerksom på hva du føler og opplever her og nå. Det handler om å kjenne etter hva du føler og la det få konsekvenser for hva du gjør og sier. For å få utbytte av å delta i en selvhjelpsgruppe viser erfaring gjennom mange år at tydelige rammer og prinsipper er nødvendig.

Gruppestørrelse

Erfaring viser at 5- 8 deltakere gir det beste resultatet og sikrer stabilitet i gruppa.

Kvinner- menn

Hvis det er mulig sikres dynemikken i gruppene best ved at begge kjønn er representert, både på grunn av ulike erfaringer og innfallsvinkler.

Alder

Deltakernes alder varierer fra gruppe til gruppe, men man må ha fylt 18 år.

Lederløse

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse.

Faste og jevnlige møter

Selvhjelpsarbeid er  prosessarbeid. Går det for lang tid mellom møtene, blir prosessene vanskelig å følge. Den enkelte gruppe må selv finne frem til frekvens som på best mulig måte sikrer både prosess og stabilitet i gruppa.

Tid og varighet

To timer er anbefalt lengde for et gruppemøte. Dette gir tid nok for alle og skaper forutsigbarhet for når møtet skal avsluttes. Gruppa varer ikke en tidsbestemt periode. Deltakerne deltar så lenge de har behov.

 Lukkede grupper

Gruppene er lukkede. Det kommer ikke nye deltakere inn uten at gruppa i felleskap har bestemt det.

Taushetsplikt

Deltakerne har taushetsplikt og skriver under på dette på første møte.

 

Det er gratis å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.