Hvordan komme igang?

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe?

Da må du ta kontakt med LINK Trondheim på e-post: post@linktrondheim.no. Da får du tilsendt informasjonsmateriell.  Når du har lest informasjonen og tenker at dette er noe for deg, kan du ta kontakt med oss og melde deg på.

Når 8 deltakere har meldt seg får alle invitasjon til oppstartsmøte med igangsettere. Møtet varer i 3 timer. LINK Trondheim starter selvhjelpsgrupper fortløpende etterhvert som 8 deltakere er klare til oppstart. Det betyr at det er vanskelig å si noe konkret om når selvhjelpsgruppene starter.

Å delta i en selvhjelpsgruppe i LINK Trondheim handler om å håndtere deg selv og de problemene du står i, gjennom å bli mer oppmerksom på hva du føler og opplever her og nå. Det handler om å kjenne etter hva du føler og la det få konsekvenser for hva du gjør og sier. For å få utbytte av å delta i en selvhjelpsgruppe er tydelige rammer  nødvendig. Les mer om praktiske rammer og prinsipper for samtalen, se i menyen under punktene «praktiske rammer» og «prinsipper for samtalen».

Du kan også lese mer i Selvhjelp – en innføring.