Om LINK Trondheim

LINK Trondheim, senter for selvhjelp og mestring, er nå en realitet. Arbeidet med å utvikle et LINK Trondheim startet i september 2012. Flere organisasjoner i Trondheim utarbeidet da i fellesskap en søknad til Trondheim kommune om å etablere et LINK Trondheim. Det er Trondheim Røde Kors som står for oppstart og drift av senteret. LINK Trondheim er finansiert gjennom midler fra Trondheim kommune og holder til i Trondheim Røde Kors’ lokaler i Nardovegen 4b.