Om LINK Trondheim

Arbeidet med å utvikle et LINK Trondheim startet i september 2012, og kontoret åpnet sin virksomhet høsten 2014. Flere organisasjoner i Trondheim utarbeidet  i fellesskap en søknad til Trondheim kommune om etableringen. LINK Trondheim har derfor et stort nettverk av samarbeidspartnere, og fungerer ofte som informasjonskanal for de ulike interesseorganisasjonene og tiltakene som ligger utenfor kommunens tilbud. Det er Trondheim Røde Kors som står for oppstart og drift av senteret, og våre lokaler finner du på Røde Kors-huset i Nardovegen 4b.

LINK Trondheim er finansiert gjennom midler fra Trondheim kommune.