Selvhjelpshistorier

«I ettertid ser jeg at deltakelse i selvhjelpsgruppen var årsaken til at jeg tok aktivt grep om meg selv og livet mitt – fordi da jeg endelig skjønte og tok innover meg hva det handlet om – var det mulig å gjøre noe med det.» Nina

Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, har redigert og utgitt et informativt hefte som inneholder en rekke historier skrevet av mennesker med erfaringer fra å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Mange mennesker har deltatt i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i årenes løp. Problemene kan være forskjellige, men de underliggende følelsene, opplevelsene og tankene kan være svært like.

Historiene i dette heftet viser at deltakerne i selvorganiserte selvhjelpsgrupper møter mange av de samme gleder og utfordringer, smerte og savn, uavhengig av hvilke problemer de har som utgangspunkt for å delta.

Motivasjonen er også den samme: å gjøre noe selv for å endre sin situasjon. Selvhjelp Norge ønsker med disse historiene å dele opplevelser og håp med alle som lurer på om en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være noe for dem. Dette er historier som kan senke terskelen for det å våge å delta, samtidig som det er viktig å vite at arbeidet i en selvorganisert selvhjelpsgruppe krever aktiv deltakelse.

Heftet finner du her: Selvhjelpshistorier