Selvhjelpshistorier

Tilbakemeldinger fra deltakere i LINK-grupper

«Kanskje det aller mest positive med gruppa har vært å høre ulike historier. Det har bidratt til at jeg ser paralleller til eget liv. Jeg har fått masse ny input og får aha-opplevelser av de andres historier.»

«Ting jeg kan tenke mye på, tenker andre ikke på i det hele tatt. Det lærer jeg mye av.»

«Det har en innvirkning på meg å høre andres historier. De «surrer» i hodet i mange dager etterpå, og gir meg nye innspill i hverdagen min.»

«Det er så spennende det «rommet» som oppstår når jeg tenker mens jeg snakker.»

«At gruppa vår er selvorganisert er helt avgjørende for at jeg tørr å åpne meg opp. Jeg føler meg likeverdig med de andre deltakerne.»

«Jeg har fått utfordret meg selv på det å snakke. Føler ikke jeg har kommet så langt ennå, men at jeg er på vei.»


Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, har redigert og utgitt et informativt hefte som inneholder en rekke historier skrevet av mennesker med erfaringer fra å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Mange mennesker har deltatt i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i årenes løp. Problemene kan være forskjellige, men de underliggende følelsene, opplevelsene og tankene kan være svært like.

Historiene i dette heftet viser at deltakerne i selvorganiserte selvhjelpsgrupper møter mange av de samme gleder og utfordringer, smerte og savn, uavhengig av hvilke problemer de har som utgangspunkt for å delta.

Motivasjonen er også den samme: å gjøre noe selv for å endre sin situasjon. Selvhjelp Norge ønsker med disse historiene å dele opplevelser og håp med alle som lurer på om en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være noe for dem. Dette er historier som kan senke terskelen for det å våge å delta, samtidig som det er viktig å vite at arbeidet i en selvorganisert selvhjelpsgruppe krever aktiv deltakelse.

Heftet finner du her: Selvhjelpshistorier