Materiell

Materiell du kan bestille gratis fra Selvhjelp Norges nettsider eller laste ned som PDF.

Last ned Sosial- og helsedirektoratets Nasjonal Plan for selvhjelp .

Last ned Folkehelsemeldingen/God helse – felles ansvar (Meld. St. 34 (2012–2013) Melding til Stortinget). Om selvorganisert selvhjelp: se side 56-57

Last ned Helsedirektoratets Veileder for kommunale frisklivssentraler. Om selvorganisert selvhjelp: se side 43.