Mestringstreff i regi av Trondheim kommune, oppstart januar 2016

Mestringstreff skal bidra til at mennesker med langvarige helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere utfordringer. Tilbudet er for deg over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller vedvarende psykiske eller fysiske belastninger. Pårørende kan også delta. Målet er en bedre hverdag for deg!

Mestringstreff består av seks samlinger med ulike temaer:

  • Hva er mestring for meg?
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Mestringsstrategier, mestringstro og egne ressurser
  • Motivasjon og mestring/endring
  • Roller, relasjoner, nettverk og kommunikasjon
  • Muligheter framover

Det vil bli jobbet med temaene på ulike måter, og du vil få mulighet til både å høre, snakke, reflektere og øve i gruppa.

Du vil få en mappe der du kan samle materiell fra samlingene for senere bruk.

Meld interesse til:

inger-lise.wille@trondheim.kommune.no

eller sms til 97996277

Merk emnefeltet » Mestringstreff». Husk å oppgi telefonnummer og e-postadresse.